Artikel

Catatan dan Artikel

Besarnya Pahala Bersedekah kepada Orang Tua

Sedekah dapat dilakukan kapan saja, dalam bentuk harta maupun non harta serta diberikan kepada siapa saja. Namun, kita dianjurkan untuk memberikan sedekah kita kepada orang-orang terdekat. Salah satunya adalah kepada keluarga kita.

Seperti diriwayatkan dalam Hadis¬†Ahmad dan Muslim, Rasulullah bersabda, “Jika salah seorang di antaramu miskin, hendaknya dimulai dengan dirinya. Dan jika dalam itu ada kelebihan, barulah diberikan untuk keluarganya. Lalu apabila ada kelebihan lagi, maka untuk kerabatnya,” atau sabdanya, “Untuk yang ada hubungan kekeluargaan dengannya. Kemudian apabila masih ada kelebihan, barulah untuk ini dan itu.

Dalam keluarga, alangkah lebih baik baiknya kita bisa bersedekah untuk kedua orang tua. Sesuai firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 36, “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat dan ibnu sabil.

Sedekah kepada orangtua bisa dilakukan dengan menyisihkan sebagian harta, membantu meringankan beban dan pekerjaan rumah, merawat kedua orangtua yang sakit serta mendoakan kedua orang tua.

Perintah berbuat baik kepada orangtua juga tertulis dalam Surat Al-Luqman Ayat 14, “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada Ku lah tempat kembali.

Dikutip dari liputan6.com

Leave a Reply