+62 274 441 5151 lsmjatrova@gmail.com

Penyerahan Sumbangan Buku dari Koperasi Haniva dan Jatrova Untuk Perpustakaan Masjid Al-Mubaroq