Penyerahan Sumbangan Buku dari Koperasi Haniva dan Jatrova Untuk Perpustakaan Masjid Al-Mubaroq